Craniosacral Masterclasses

De ingang naar genezing

Iedereen kan het leren

Voor wie

Classes werden tot nog toe gevolgd door: afgestudeerde craniosacraal therapeuten, osteopaten, CAM therapeuten, artsen en geïnteresseerde cliënten. Er is geen voorkennis vereist, aangezien individueel word gewerkt.

De ingang naar genezing

De biodynamische ingang

CS masterclasses onderscheid zich door te werken met biodynamische ingangen. Dit zijn de plaatsen waar de biovelden van client en behandelaar open zijn. De biodynamische ingang reageert direct op onze intentie en op de vraag die we stellen. Dus hoe concreter het behandeldoel, hoe concreter het antwoord in de sessie wordt.

Het lichaam biedt continu openingen. Als we die gebruiken kunnen we vele malen dieper werken.

De transformatie kracht van aanraken

Kwaliteit van aanraking

Een goede aanraking leidt tot juiste techniek

Er zit zo veel in aanraking. En de overload aan energetische beweging kan zowel voor de therapeut als voor de cliënt overweldigend zijn.

De aanraker hoeft werkelijk niet meer te doen, dan een goede aanschouwer te zijn van wat er zich afspeelt in de interactie met de cliënt.

Het proces is altijd samen te vatten als eenwording, transformatie en dan weer twee worden.

Laat de breath of life bepalen wat er gebeurt. En gebruik je kennis het uit te leggen.

De plek van anatomie en kennis

Ervaring en aanleg zijn in dit vak belangrijker dan anatomische kennis en de juiste uitvoering van technieken.

Iedereen kan dit leren. Het is vergelijkbaar met wiskunde. Iedereen kan het tot op zekere hoogte leren. Sommigen hebben aanleg, anderen moeten het op motivatie doen (wat erg goed werkt bytheway)

Mijn visie is dat de eerste taak van de behandelaar is om te leren aanraken. Dit opent het gevoel. En als zich het aandient, zal een blokkade helder zichtbaar zijn. Dan is het juiste moment om eentechniek te leren/ toe te passen.

William Sutherland, grondlegger Craniosacrale osteopathie

De transformatie kracht van aanraken

Anatomische Feel-to-It

Elk anatomische structuur heeft zijn eigen feel-to-it. Een heiligbeen is onherroepelijk een heiligbeen. En als je de feel-to-it van het heiligbeen kent. Zul je bij iedere cliënt weten als hij spreekt, als zit je aan het hoofd of aan de voeten.

De beste manier om anatomische kennis op te doen is dus door ervaring, gecombineerd met revisie.

Tijdens de masterclasses, zal de anatomie dan ook op deze manier worden gepresenteerd.

Leren via overdracht

Individuele begeleiding

Er zijn optimaal gezien, twee cursisten aanwezig. Dit is de beste voorwaarde voor overdracht.

De individuele begeleiding maakt dat de studenten enorm snel kunnen leren. Overdracht vind plaats op de diepere lagen. Door de woorden heen.